Våra värderingar

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi tror att alla har något värdefullt att erbjuda;


Vi är en grupp med jordnära, raka och ärliga människor. Vi kommer från världens alla hörn och delar samma inspirerande vision. Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra gemensamma icke dömande värderingar och synsätt.


De här värderingarna utgör grunden i hur vi jobbar. Vår öppna och ärliga kultur bygger på gemenskap, entusiasm och glädje. Vi jobbar hårt, men har väldigt kul under tiden. Och vi letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra värderingar och grunder för Cosmodels.
Föregå med gott exempel;


Vi anser att ledarskap och coachning är en viktig roll. Vi rekryterar i första hand utifrån inställning och viljan, och därefter utifrån kompetens och erfarenhet. Det handlar om att leva som man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra.


Att våga lita på varandra, vara positiva och framåtblickande inspirerar alla till att bidra till fortsatt utveckling.


Att leva med en ödmjuk attityd kommer hjälpa dig att få en mer realistisk syn på saker och personer omkring dig.
Ge och ta ansvar;


Vi tror på att stärka och utveckla människor. Både att genom att ge uppskattning men också att mottaga. Att lita på varandra och vara positiv är nyckeln till framgång. Så som du vill bli behandlad ska du behandla andra.


Vi tycker att alla har ett gemensamt ansvar för din och Cosmodels framgång.


Det finns viktiga saker i livet som är värda att kämpa för och man ska alltid försöka förbättra sig.


Värna om människor och vårt samhälle;


Vi vill driva positiv förändring inom modellyrket och skapa möjligheter för alla. Vi vill se att alla kan lyckas oavsett etnicitet och bakgrund. Vi vill inte skapa modeller efter någons mall, vi vill skapa en mall för samhället. Vi tror och vill att mode/reklam branschen ska skildra verkligheten och inte måla upp en rosa värld.


Alla ord som yttras har en mening. Så var försiktig med vad du säger. Ett ord kan skada mer än vad du tror.
Enkelhet och empati;


Ett enkelt, tydligt och jordnära sätt att vara är en del av vårt tankesätt. Enkelhet handlar om att vara oss själva och att behålla närheten till verkligheten.


Att förstå att ens handlingar kan orsaka skada och att undvika att orsaka skada på andra är en exceptionell värdering tycker vi.


Vi bygger våra liv på ömsesidig respekt, lycka och harmoni.


8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Phone: +46 760159428

FOLLOW USNsprntur an ratione nescir uewsaw the psuerm werpais aliquam lupatem voluptas.

WE ACCEPTNsprntur an ratione nescir uewsaw the psuerm werpais aliquam lupatem voluptas

BANK

© Copyright. All Rights Reserved.