V Å R A  V Ä R D E R I N G A R


Vi tror att alla har något värdefullt att erbjuda; 


Vi är en grupp med jordnära, raka och ärliga människor. Vi kommer från världens alla hörn och delar samma inspirerande vision. Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra gemensamma icke dömande värderingar och synsätt.

 

De här värderingarna utgör grunden i hur vi jobbar. Vår öppna och ärliga kultur bygger på gemenskap, entusiasm och glödje. Vi jobbar hårt men vi har väldigt kul undertiden. Vi letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra värderingar och grunder för Cosmodels. 


Föregå med ett gott exempel;

 

Vi anser att ledarskap och coaching är en viktig roll. Vi rekryterar i första hand utifrån inställning och viljan, därefter utifrån kompetens och erfarenhet. Det handlar om att leva som  man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra. Att lita på varandra, vara positiva, och framåtblickande inspirerar alla till att bidra till fortsatt utveckling. 

Att leva med en ödmjuk attityd kommer hjälpa dig att få mer realistisk syn på saker och personer omkring dig.  


Ge och ta ansvar; 


Vi tror på att stärka och utveckla människor. Både genom att ge uppskattning men också atty mottaga. Att lita på varandra och vara positiv är nyckeln till framgång. Så som du vill bli behandlad ska du behandla andra.

Alla ord som yttras har en mening, så var fördiktig med vad du säger. Ett ord kan skada  mer än vad du tror. 

Vi tycker att alla har ett gemensamt ansvar för din och Cosmodels framgång. 

Det finns viktiga saker i livet som är värda att kämpa för och man ska alltid försöka förbättra sig. 


Värna om människor och vårt samhälle; 


Vi vill driva positiv förändring inom modellyrket och skapa möjligheter för alla. Vi vill se att alla kan lyckas oavsätt etnicitet och bakgrund. Vi vill inte skapa modeller efter någons mall, vi vill skapa en mall för samhället. Vi tror och vill att mode/reklam branschen ska skildra verkligheten och inte måla upp en rosa värld.


 

V I L K A  Ä R  V I?

 

Vi är en stor familj som delar samma intresse och passion för mode och skönhetsbranschen.

 

Hjärnan och kreatören bakom fantastiska Cosmodels är Amelia Rosén. Hon är vår fotograf och coach till våra modeller.

I företaget har vi också Jeppe och Danial som jobbar mest med marknadsföring, bokningar och scouting.


Vi alla delar passionen att utveckla Cosmodels till den bästa agenturen Sverige har att erbjuda. 

 

Vi jobbar för ett hållbart koncept som är till fördel för modellen men också företaget. Vi jobbar varje dag föt att våra modeller ska jobba häslosamt och säkert. 

 

Ett enkelt och tydligt sätt att leva är en del av vårt tankesätt.

Enkelhet handlar om att vara oss själva och bibehålla närheten till verkligheten.

Vi byugger vårt liv på gemensam respekt, lycka och harmoni.